dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op November 13, 2018 door: Asian News

Oud-Chinees kan moeilijk afstand doen van zijn Nederlandse nationaliteit

“Denk je dat je Nederlander wordt?” Deze vraag krijgt Xiaobian elk jaar weer van zijn Chinese vrienden en familie. Uiteraard is het een goede beslissing om het Nederlanderschap te aanvaarden en vloeien daaruit veel positieve gevolgen voort, maar het heeft ook haar negatieve kant. Enkele maanden geleden heeft de Nederlandse rechter geoordeeld dat een Chinees die genaturaliseerd is tot Nederlander, vervolgens niet gemakkelijk van het Nederlanderschap afstand kan doen.

De achtergrond van deze zaak die bij de rechter speelde is als volgt. De heer Zhang (fictieve naam) is vele jaren geleden naar Nederland geïmmigreerd met zijn echtgenote. Begin 2015 heeft de heer Zhang een verzoek ingediend voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit en daarmee een Nederlands paspoort. Dit verzoek is door de Nederland gehonoreerd. Tegelijkertijd reisde de heer Zhang vaak op en neer tussen China en Nederland, omdat hij in China werkte. De organisatie waar de heer Zhang werkzaam was, bepaalde dat alle werknemers enkel de Chinese nationaliteit mochten hebben en geen andere. De heer Zhang maakte zich zorgen om het feit dat hij de Nederlandse nationaliteit heeft en hij dit niet heeft medegedeeld aan zijn werkgever. Naast de druk die hij voelde van de werkgever, kwam daarbij dat de heer Zhang door het niet hebben van de Chinese nationaliteit gevolgen had voor erfrechtelijke aangelegenheden. Ook ondervond de heer Zhang praktische problemen met zijn reizen naar en uit China.

In de herfst van 2016 besloot de heer Zhang uiteindelijk om afstand te doen van de Nederlandse nationaliteit door bij de gemeente een afstandsverklaring te ondertekenen. Daarna diende hij een aanvraag in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in voor een Nederlandse verblijfsvergunning. Deze aanvraag werd afgewezen. De IND was van mening dat de heer Zhang zijn Nederlandse nationaliteit niet heeft verloren, ook al heeft hij een afstandsverklaring ondertekend. De immigratiewetgeving zegt dat Nederlanders geen verblijfsvergunning nodig hebben, en dus de heer Zhang ook niet, nu hij nog Nederlander is.

De heer Zhang is het daar niet mee eens en gaat in beroep bij de Nederlandse rechtbank met het verzoek om de afstandsverklaring van het Nederlanderschap te erkennen. De rechter stelde voorop dat hij begreep dat de heer Zhang zijn Nederlandse nationaliteit niet meer wenste te hebben, maar oordeelde echter dat het niet mogelijk is in het geval van de heer Zhang om zijn verzoek goed te keuren. De belangrijkste reden daarvoor is dat op het moment dat hij dat verzoek goed zou keuren, dat zou betekenen dat de heer Zhang staatloos is geworden. En dit is niet toegestaan door de Nederlandse nationaliteitswet en het Europees Verdrag inzake nationaliteit.

De Chinese nationaliteitswetgeving erkent geen dubbele nationaliteiten en zegt dat op het moment dat een Chinese onderdaan vrijwillig een andere nationaliteit verkrijgt, de Chinese nationaliteit automatisch wordt verloren. De rechter oordeelde dat de heer Zhang zijn Chinese nationaliteit automatisch heeft verloren op het moment dat hij de Nederlandse nationaliteit heeft aanvaard. Om nu de Nederlandse nationaliteit te verliezen, zou betekenen dat de heer Zhang aldus staatloos wordt.

De heer Zhang is van mening dat hij zijn Chinese nationaliteit niet heeft verloren, nu zijn verkregen Chinees paspoort in 2010 nog geldig is tot het jaar 2020. Bovendien heeft hij, nadat hij het Nederlands paspoort reeds heeft verkregen, met succes een nieuwe Hukou ontvangen in China. De rechter oordeelt hierover als volgt. Omdat de heer Zhang een paspoort heeft verkregen in 2010, en dus vóórdat hij Nederlander is geworden, kan dit paspoort niet dienen als bewijs dat hij nog immer Chinees staatsburger is.

Uiteindelijk concludeert de rechter dat de heer Zhang zijn Nederlandse nationaliteit nog heeft en tevens geen afstand kan doen van zijn Nederlandse nationaliteit.
De bovenstaande zaak bewijst dat het moeilijk is om afstand te doen van de Nederlandse nationaliteit. Het is dan ook belangrijk om goed te onthouden wat de gevolgen zijn van het naturaliseren tot het Nederlander.
Als u vragen heeft over dit thema, belt u dan met ons kantoor Mynta Law in Den Haag: +31 (0) 70 205 11 60, of voeg WeChat NL0702051162 toe. Ook bent u van harte welkom om te kijken op onze openbare WeChat-account.

 

 

print
comments powered by Disqus