dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op April 30, 2018 door: Asian News

IND houdt strenger toezicht op erkend referenten

Sinds september 2016 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: de IND) veel erkende bedrijven gecontroleerd. In sommige gevallen heeft de IND zelfs de status van erkend referentschap ingetrokken. In onze eerdere berichtgeving hebben wij uitgebreid het zogeheten ‘kraanvogel’ pilotproject besproken. Inmiddels heeft dit pilotproject een permanent karakter gekregen. Het onderzoek naar erkend referenten wordt steeds verder uitgebreid en geïntensiveerd.

Sedert dit voorjaar is Team Zakelijk van de IND begonnen met het uitgebreid onderzoeken van een groot aantal bedrijven. Sommige bedrijven worden zelfs meermaals gecontroleerd door verschillende overheidsinstanties. Bedrijf A werd bijvoorbeeld eerst gecontroleerd door de Inspectie SZW. Daarna werd hetzelfde bedrijf A opnieuw gecontroleerd door de IND. Voor dit laatste onderzoek dient het bedrijf een grote hoeveelheid documenten aan de IND te overhandigen. Uit onze praktijkervaring blijkt dat de IND extra aandacht besteedt aan de hiernavolgende punten:

 

  • De meeste bedrijven die onderzocht worden zijn Nederlandse dochterondernemingen van buitenlandse moederbedrijven.
  • De IND controleert of het loon van de werknemers altijd tijdig en volledig is voldaan.
  • De IND beoordeelt of de continuïteit en solvabiliteit van de bedrijfsvoering nog steeds voldoende zijn gewaarborgd. 
  • De IND vraagt naar de fiscale gegevens van het bedrijf.
  • De IND vraagt naar uitgebreide informatie over het moederbedrijf.
  • Ten slotte moet er een ondernemingsplan, liquiditeitsprognose, gegevens van de aandeelhouders en in- en verkoopfacturen overgelegd worden.  

 

Normaliter geeft de IND deze bedrijven slechts twee weken de tijd om de gevraagde stukken in te leveren. Daarbij is de IND niet altijd bereid om uitstel te verlenen. Na ontvangst van deze documenten zal de IND het dossier overdragen aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (hierna: RVO), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. De RVO onderzoekt vervolgens, op basis van de overgelegde stukken, of de continuïteit en solvabiliteit van de onderneming voldoende is. Bij een negatieve beoordeling kan de IND op basis van artikel 2f en 2d van de Vreemdelingenwet de status van erkend referentshap opschorten dan wel intrekken. Dit leidt zonder meer tot grote problemen voor het bedrijf en de kennismigranten. Immers kan het bedrijf na de intrekking van het erkend referentschap geen kennismigranten meer in dienst nemen. Wij willen dan ook twee concrete adviezen geven aan de erkend referenten.

Ten eerste moet het loon van de kennismigrant altijd maandelijks (en tijdig) worden uitbetaald. Ten tweede dient het bedrijf ervoor te zorgen dat de administratie keurig op orde is en blijft. Mocht u nog vragen hebben over de kennismigrantenregeling, of heeft u een brief ontvangen van de IND waarin om uitgebreid aantal stukken wordt verzocht, dan kunt u gerust contact opnemen met Mynta Law. Zij kunnen u nader infomeren over de rechten en plichten van erkend referenten.

 

 

 

print
comments powered by Disqus