dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op April 4, 2019 door: Asian News

Identiteitswijziging bij de gemeente

Wel mogelijk, maar met gevaar voor intrekking verblijfsvergunning

In navolging op het geschreven artikel “Identiteitswijziging bij de gemeente; wel mogelijk, maar met strenge voorwaarden”, wil Mynta Law u informeren over de gevolgen van een identiteitswijziging bij een Nederlandse gemeente.

Onder identiteit wordt verstaan: de naam (voornaam, geslachtsnaam, namenreeks of naamsketen), de geboortedatum (dag, maand en jaartal), de geboorteplaats en het geboorteland. Hoewel nationaliteit niet onder identiteit valt, speelt de nationaliteit ook een rol bij de beoordeling van identiteitswijziging. Wellicht hebt u in het verleden het generaal pardon gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In het kader van het generaal pardon heeft de IND eerst identiteitsherstel aangeboden, zodat vanaf dat moment de generaal pardon-houder met de juiste identiteit en nationaliteit in Nederland wordt geregistreerd. Veel mensen hebben geen gebruik gemaakt van de aangeboden mogelijkheid om de identiteit te herstellen. Nu kan de identiteit (ook buiten houders van het generaal pardon) alleen nog worden gewijzigd bij een gemeente door daar een correctieverzoek in te dienen. Uiteraard is het wel de bedoeling dat de gemeente u informeert over de mogelijke gevolgen en kunt u op dat moment nog beslissen het correctieverzoek niet in te dienen. Ook kan daarna de gemeente alsnog overgaan tot een eigen onderzoek naar de juistheid van de identiteitsgegevens. In elk geval is het zo dat de gemeente in alle gevallen van identiteitswijzigingen in de Brp, de IND automatisch daarover informeert.

Gevolgen van identiteitswijziging
Wanneer u uw identiteit al hebt gewijzigd in de Basisregistratie personen (Brp) en uw verblijfsvergunning is niet ingetrokken, dan kan dit betekenen dat ofwel er niets is veranderd aan uw verblijfsverleden ofwel dat de termijn van toelating en hoofdverblijf in Nederland opnieuw is begonnen te lopen vanaf de datum waarop uw identiteit in de Brp is gewijzigd. Het meest ernstige gevolg van identiteitswijziging is dat uw verblijfsvergunning kan worden ingetrokken door de IND. In dat geval concludeert de IND dat er sprake is geweest van het verschaffen van onjuiste gegevens en wordt er ook wel gesproken van identiteitsfraude.

Om te kunnen concluderen of de verblijfsvergunning bij een identiteitswijziging mogelijk wordt ingetrokken of niet, is van belang om vast te stellen of het om een ingrijpende wijziging van de identiteit gaat of niet.

Als u vragen heeft over dit thema, belt u dan met ons kantoor Mynta Law in Den Haag: +31 (0) 70 205 11 60, of voeg WeChat NL0702051162 toe. Ook bent u van harte welkom om te kijken op onze openbare WeChat-account.

 

 

print
comments powered by Disqus