dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op January 1, 2014 door: Asian News

Gefinancierde rechtsbijstand

Wist u dat wie geen advocaat kan betalen, recht heeft op een vergoeding voor de advocaatkosten door de Nederlandse overheid? Dit wordt ‘gefinancierde rechtsbijstand’ of ook wel een ‘toevoeging’ genoemd. Het verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand wordt door uw advocaat aangevraagd. U hoeft dit zelf niet aan te vragen.

Bij een toewijzing van de gefinancierde rechtsbijstand betaalt de Nederlandse overheid grotendeels uw advocaatkosten. De gefinancierde rechtsbijstand wordt geregeld door de ‘Raad voor Rechtsbijstand’.

In dit artikel leggen wij uit aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand, hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn en wat voor mogelijkheden gefinancierde rechtsbijstand u nog meer kan bieden.

Wanneer komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand?

Indien u in aanmerking wilt komen voor gefinancierde rechtsbijstand, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. U mag niet te veel inkomen hebben
U heeft geen recht op gefinancierde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 25.600,- (voor alleenstaanden) of € 36.100,- (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Het verzamelinkomen is gebaseerd op brutobedragen.

Naar welk inkomen wordt gekeken? In principe wordt uitgegaan van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit wordt het “peiljaar” genoemd. Als bijvoorbeeld in 2014 een aanvraag wordt gedaan voor gefinancierde rechtsbijstand, wordt dus gekeken naar uw inkomen en vermogen van 2012. Gegevens over uw inkomen en vermogen wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bij de Belastingdienst opgevraagd.

Stel dat u in 2014 flink minder bent gaan verdienen en/of uw vermogen in 2014 flink is gedaald, dan kan uw advocaat de Raad voor Rechtsbijstand vragen om niet naar uw financiële situatie in 2012 te kijken maar om naar uw situatie in 2014 te kijken. Hiertoe moet een verzoek worden ingediend. Een dergelijk verzoek wordt een ‘verzoek om peiljaarverlegging’ genoemd.

2. U mag niet te veel bezittingen hebben
U heeft geen recht op gefinancierde rechtsbijstand als uw vermogen (bijv. spaargeld, tweede huis, etc.) van twee jaar geleden meer was dan het ‘heffingvrije vermogen’. In 2012 is dit voor alleenstaanden € 21.139,-, voor gehuwden € 42.278,-. Voor samenwoners en 65-plussers ligt dit ingewikkelder. 65-plussers komen doorgaans wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Informeer bij uw advocaat hierover.

3. De opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn
Indien uw rechtszaak is afgelopen, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar wat de zaak u financieel heeft opgebracht. Heeft u bijvoorbeeld een hoge schadevergoeding ontvangen, achterstallig loon betaald gekregen of een groot bedrag uit uw echtscheiding gekregen?

Indien de opbrengst van de rechtszaak meer dan 50% van uw heffingvrije vermogen betreft, trekt de Raad voor Rechtsbijstand de gefinancierde rechtsbijstand in. In principe moet u dan zelf alsnog de advocaatkosten betalen. U kunt van tevoren natuurlijk altijd afspraken met uw advocaat hierover maken, bijvoorbeeld dat u slechts een vast bedrag verschuldigd bent aan advocaatkosten, indien de gefinancierde rechtsbijstand wordt ingetrokken!

4. U moet een goede reden hebben om rechtsbijstand aan te vragen
De Raad voor Rechtsbijstand oordeelt of uw verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand terecht is. Dit betekent vaak dat u een juridisch probleem moet hebben waar u zelf niet uitkomt en een advocaat voor nodig hebt. Overigens wordt het verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand door uw advocaat aangevraagd. U hoeft dit dus zelf niet te doen.

Extra kosten die bij sommige procedures worden gemaakt – zoals bijvoorbeeld griffierechten, kosten van een deurwaarder of getuigen of proceskostenveroordeling – worden niet door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed.

De eigen bijdrage
Indien u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/wat-is-gesubsidieerde-rechtsbijstand-en-hoe-vraag-ik-dit-aan.html, moet u vaak wel een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is lager wanneer u minder verdient. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw privésituatie en uw inkomen. Zie voor de hoogte van de eigen bijdrage sinds 1 januari 2014 het tabel hieronder.

Alleenstaand Normen 2014 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.000 € 196 t/m € 25.200
€ 18.001 – € 18.700 € 360 € 25.201 – € 26.100
€ 18.701 – € 19.700 € 514 € 26.101 – € 27.400
€ 19.701 – € 21.600 € 669 € 27.401 – € 30.500
€ 21.601 – € 25.600 € 823 € 30.501 – € 36.100
Boven de € 25.600 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.100

Korting op de eigen bijdrage
U kunt een korting van € 53,- op uw eigen bijdrage krijgen, als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en het Juridisch loket u doorverwijst naar een advocaat. U kunt altijd bij het Juridisch Loket aangeven naar welke advocaat u doorverwezen wil worden. Dit is bijvoorbeeld advocaat mr. T.W. Phea uit Arnhem. Dan stuurt het Juridisch Loket mr. Phea een bericht en zal mr. Phea contact met u opnemen.

Het Juridisch Loket heeft vestigingen verspreid over het hele land. Kijk op www.juridischloket.nl en vind het Juridisch Loket bij u in de buurt.

Tung Wee Phea & Yuen Yee Au Yeung

Aan dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. Omdat elke situatie anders is, is een advies op maat aangeraden. Voor meer info kunt u contact opnemen via info@stanfordlegal.nl

print
comments powered by Disqus