dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op February 5, 2019 door: Asian News

Economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetenen; eerste jaar in Nederland arbeid niet vrij toegestaan?

Recent heeft Mynta Law een ingewikkelde zaak onder zich gekregen. In deze zaak heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het voornemen om de verblijfsvergunning van mevrouw Xu (fictieve naam) in te trekken. Mevrouw Xu verblijft in Nederland als economisch niet actieve langdurig ingezetene. Zij heeft, sinds zij in Nederland verblijft, fulltime gewerkt. Volgens de IND is het houders van deze verblijfsvergunning niet toegestaan om fulltime te werken in het eerste jaar van hun verblijf in Nederland en is een tewerkstellingsvergunning vereist. Nu mevrouw Xu niet in het bezit was van zo’n tewerkstellingsvergunning, wil de IND de verblijfsvergunning van mevrouw Xu intrekken.

De verblijfsvergunning ‘economisch niet-actieve langdurig ingezetene’
Deze verblijfsvergunning wordt verleend aan personen die in een andere EU-lidstaat (buiten Nederland) het verblijf als EU-langdurig ingezetenen hebben verworven, maar nu naar Nederland wensen te komen om hier als economisch niet-actieve te verblijven. Economisch niet actief betekent dat deze persoon met eigen geldmiddelen in Nederland verblijft, bijvoorbeeld met spaargeld of inkomsten uit een ander EU-lidstaat. Het doel is dus enkel in Nederland verblijven, zonder arbeid te verrichten. Het interessante is echter dat de IND, wanneer zij deze verblijfsvergunning verleent, wel toestaan aan deze persoon om arbeid in Nederland te verrichten. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat dan ook vermeld ‘arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’. Arbeid is vrij toegestaan zonder een tewerkstellingsvergunning. Hoe verhoudt zich dit tot het doel van de verblijfsvergunning om niet economisch actief te zijn met het gegeven dat arbeid vrij wordt toegestaan?

Waarom trekt de IND nu wel de verblijfsvergunning in?
Hoewel het doel van de vergunning is om niet arbeid te verrichten, is het sinds september 2013 vast beleid dat houders van deze reguliere verblijfsvergunning vrij zijn op de arbeidsmarkt zonder dat een tewerkstellingsvergunning daarbij vereiste is. Het is dan ook op dit moment nog onduidelijk waarom mevrouw Xu opeens een dergelijk besluit zoals hierboven genoemd heeft ontvangen. Ook is nog niet duidelijk wat de uitkomst zal zijn van deze zaak. Mynta Law is hoe dan ook bezig uit te zoeken hoe dit mogelijk is. 

Indien u ook deze verblijfsvergunning heeft en u wilt graag aan het werk in Nederland, of u bent al aan het werk in Nederland, dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen. Wij kunnen uw situatie dan met u bespreken en daaromtrent een advies geven.
Bel met ons kantoor Mynta Law in Den Haag: +31 (0) 70 205 11 60, of voeg WeChat NL0702051162 toe. Ook bent u van harte welkom om te kijken op onze openbare WeChat-account.

 

 

 

 

print
comments powered by Disqus