dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op May 17, 2018 door: Asian News

Dikke boete voor een Chinese verhuurder

Onlangs hebben diverse Chinese verhuurders veel problemen ondervonden bij het verhuren van hun woning. Veel mensen zijn van plan om te investeren in de Nederlandse huizenmarkt. Als u van mening bent dat u volledige zeggenschap heeft over uw eigen woning, dan is deze veronderstelling onjuist. Chinese verhuurders weten vaak niet dat er veel gedetailleerde regels zijn omtrent de verhuur van een woning in Nederland. Als men in strijd handelt met één van deze regels, kan men een hoge boete krijgen.

Recentelijk heeft een Chinese verhuurder een hoge boete gekregen van de gemeente Amsterdam. Het bedrag van de boete bedroeg EUR 6.000,-. Tegelijkertijd heeft het gemeentebestuur de verhuurder gelast om de illegale verhuursituatie te beëindigen. Als de verhuurder niet binnen de gestelde termijn aan deze last voldoet, riskeert de verhuurder een extra boete van EUR 50.000,-.

Op basis van het bestemmingsplan, de Huisvestigingswet en de Huisvestigingsverordening heeft elk pand zijn eigen bestemming. De verhuurder moet zich aan deze gegeven bestemming te houden. Doet de verhuurder dit niet, dan riskeert hij een hoge boete. Een kantoorpand kan bijvoorbeeld niet zomaar worden bewoond, ook als het pand voorzien is van een mooie badkamer, keuken en toilet.

Huisvestigingsverordening van gemeente Amsterdam
In het vorengenoemde voorbeeld heeft de verhuurder in strijd gehandeld met artikel 21 van de Huisvestingswet. Dit artikel bepaalt dat het verboden is om een woonruimte die gelegen is in een door de gemeente aangewezen wijk, zonder vergunning van burgemeester en wethouders, van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte om te zetten of omgezet te houden. Als uw woning gelegen is deze soort wijk, dan kan de woning slechts worden bewoond door één gezin. Indien uw bewoners niet tot hetzelfde gezin behoren en de bewoners het toilet en de keuken moeten delen, dan kan de gemeente tot de conclusie komen dat het zelfstandige karakter van de woning is vervallen. In dit laatste geval handelt u als verhuurder in strijd met de Huisvestigingswet. In feite zijn er slechts drie straten in Amsterdam die niet onder de werking van artikel 21 van de Huisvestigingswet vallen. Bij overtreding van deze wet kan de verhuurder een boete van EUR 6.000,- tot EUR 18.000,- opgelegd krijgen. De recidiveboete kan oplopen tot EUR 20.500,-. Deze strenge regels beperken zich echter niet alleen tot Amsterdam. Overal in Nederland kunt u deze strenge regels tegenkomen.

Zeer gedetailleerd bestemmingsplan
Naast de huisvestigingswet en huisvestigingsverordening dient u rekening te houden met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan kan zeer gedetailleerd zijn. Hieronder ziet u het bestemmingsplan van een willekeurige wijk.

Zoals u het ziet, heeft elk gekleurd onderdeel zijn eigen bestemming. Theoretisch gesproken kunt u een omgevingsvergunning aanvragen als u een plan strijdig gebruik wilt gaan maken van uw pand. Maar het gemeentebestuur zal dikwijls deze soort aanvragen afwijzen op grond van het algemeen belang. Daarom dient u voorzichtig te zijn als u van plan bent om uw woning te verhuren. Mocht u nog vragen hebben over de huisvestigingswet en/of het bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met Mynta Law.                                                  

 

 

 

 

print
comments powered by Disqus