dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op August 18, 2013 door: Asian News

De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij bij bagageschade

Het kan een ieder van ons overkomen. Na een leuke zomervakantie te hebben gehad, blijkt uw koffer bij aankomst op het vliegveld te zijn beschadigd of nog erger: in het geheel is zoekgeraakt. Een onaangename verrassing. In de koffer bevinden zich namelijk uw scheerapparaat, uw elektrische tandenborstel, uw föhn, uw tablet, uw oplader van de mobiele telefoon. Kortom, de dingen waar u dagelijks gebruik van maakt. Daarnaast heeft u tijdens uw vakantie souvenirtjes gekocht die u nu ook kwijt bent. Kunt u de schade die u lijdt ten gevolge van het zoekraken of beschadigen van uw koffer verhalen op de luchtvaartmaatschappij?

De vorige keer hadden wij uiteengezet wat de rechten van passagiers zijn bij een vertraagde vlucht. Deze keer zullen wij de aansprakelijkheid voor schade aan de bagage in geval van vernieling, verlies of beschadiging bespreken.

Toepasselijkheid
De aansprakelijkheid voor geleden schade aan de bagage is vastgelegd in het op 28 mei 1999 te Montréal gesloten ‘Verdrag van Montréal’ met het doel om meer eenheid in het internationale luchtvervoer te brengen. De afspraken gelden tussen landen die dit verdrag hebben ondertekend. Nederland, China, Maleisië, Singapore, Turkije, Zuid-Korea, Japan, Amerika en het Verenigd Koninkrijk hebben onder meer dit verdrag ondertekend. China heeft dit verdrag vanaf 31 juli 2005 ook van toepassing verklaard voor Macau en voor Hong Kong vanaf 15 december 2006.

Aansprakelijkheid
Op grond van het Verdrag van Montréal is de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt aansprakelijk voor schade aan bagage die plaats heeft gehad aan boord van het luchtvaartuig of gedurende de tijd waarin de luchtvaartmaatschappij de aangegeven bagage onder haar hoede heeft. Met ‘aangegeven bagage’ wordt bedoeld de bagage die de passagier afgeeft bij de incheckbalie en waarvoor de luchtvaartmaatschappij een bagagelabel heeft verstrekt.

Alleen als de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de schade aan de aangegeven bagage veroorzaakt is door de aard of een eigen gebrek van de bagage is zij niet aansprakelijk. Schade die is veroorzaakt door de aard of eigen gebrek van de bagage is bijvoorbeeld wanneer een passagier een porseleinen vaas laat inchecken in een plastic tas. Een plastic tas zal de porseleinen vaas onvoldoende beschermen. De passagier kan niet van de luchtvaartmaatschappij verwachten dat de luchtvaartmaatschappij de schade aan de porseleinen vaas vergoedt, indien de vaas beschadigd aankomt.

Voor niet aangegeven bagages – zoals handbagages – geldt een andere, minder vergaande aansprakelijkheid. Bij niet aangegeven bagages is de luchtvaartmaatschappij slechts aansprakelijk indien de schade voortvloeit uit haar schuld of die van haar hulppersonen. Hierbij kan worden gedacht aan de stewardess die per ongeluk een glas water over de handbagage waarin een iPad zit, laat vallen en de iPad hierdoor beschadigd raakt.

Vergoeding
De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij in geval van vernieling, verlies, beschadiging of
vertraging is op grond van het Verdrag van Montréal beperkt tot het bedrag van 1000 ‘bijzondere trekkingsrechten’ per passagier, wat neerkomt op ongeveer 1300 euro per passagier op grond van de huidige wisselkoers.

De schadevergoeding van ongeveer 1300 euro per passagier is een maximumbedrag. Het is geen forfaitair bedrag die ongeacht de waarde van de bagage uitgekeerd moet worden. Dit is slechts anders indien de passagier aan de luchtvaartmaatschappij vooraf kenbaar heeft gemaakt dat de waarde van de (inhoud van de) bagage het bedrag van 1300 euro overtreft. De luchtvaartmaatschappij kan de passagier dan een verhoogd tarief laten betalen voor dat bagagestuk. In dat geval is de luchtvaartmaatschappij verplicht de opgegeven waarde te vergoeden, tenzij de luchtvaartmaatschappij bewijst dat de (inhoud van de) bagage niet de opgegeven waarde heeft.

De aansprakelijkheidslimiet is dus niet afhankelijk van het gewicht van de bagage. Het Europese Hof van Justitie heeft voorts in zijn uitspraak van 22 november 2012 bepaald dat het recht op schadevergoeding niet afhankelijk is van het feit of de bagage al dan niet door de passagier zelf is aangegeven. De passagier kan ook schadevergoeding vorderen wegens het verlies van voorwerpen die zich in de aangegeven bagage van een andere passagier bevinden. Het is echter aan de passagier om te bewijzen wat de waarde van de door hem verloren bagage was. Het is ook aan de passagier om te bewijzen dat de door een andere passagier aangegeven bagage ook voorwerpen van hem bevatte. Hierbij kan wel rekening worden gehouden met bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld met de omstandigheid dat een gezin van vier personen met slechts twee stuks bagage reist. Er dient in dit geval mijns inziens geen hoge eisen aan het te leveren bewijs te worden gesteld.

Indien u een reisverzekering heeft afgesloten, doet u er overigens verstandig aan om in de polisvoorwaarden van uw reisverzekering te kijken. Het kan immers zijn dat u via uw reisverzekering een hogere vergoeding kunt krijgen.

Tijdig klagen
Indien u bagageschade oploopt en u de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk wilt stellen, dient u dit binnen een bepaalde tijd te doen. Doet u dit niet op tijd, dan heeft u uw rechten verspild en hoeft de luchtvaartmaatschappij uw schade niet meer te vergoeden.

In geval van beschadiging van de aangegeven bagage moet de passagier binnen 7 dagen een schriftelijke klacht indienen en in geval van vertraging van aangegeven bagage binnen 21 dagen na de datum waarop de bagage tot zijn beschikking is gesteld.

Een gerechtelijke procedure dient binnen 2 jaar na het tijdstip van aankomst van het vliegtuig of het tijdstip waarop het vliegtuig had moeten aankomen te worden ingesteld.

Tung Wee Phea & Yuen Yee Au Yeung

Aan dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. Omdat elke situatie anders is, is een advies op maat aangeraden. Voor meer info kunt u contact opnemen via info@stanfordlegal.nl

print
comments powered by Disqus