dutch versionchinese version

Columns

Terugbetaling van het schoolgeld na vroegtijdige uitschrijving

De Nederlandse Hoge Raad heeft eind oktober j.l. een definitieve uitspraak gedaan in een geschil tussen een student, in casu onder het pseudoniem Xiao en de particuliere hogeschool TIO. In deze zaak stond de vraag centraal of het tussentijds afbreken van de studie ertoe leidt dat de student alsnog het gehe...

Lees meer »

Wat zijn de voordelen van de Europese Blauwe Kaart?

Nederland kent inmiddels drie typen verblijfsvergunningen voor werknemers met een hooggekwalificeerde baan. De bekendste is de verblijfsvergunning voor kennismigranten. Sinds een jaar wordt ook veel gebruik gemaakt van de verblijfsvergunning voor Intra-Corporate Transferees. De derde verblijfsvergunning voor ...

Lees meer »

Het arrest Chavez-Vilchez: verblijfsmogelijkheid voor niet-EU ouders

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) een belangrijke uitspraak gedaan, ook wel bekend als het Chavez-Vilchez arrest. Het Chavez-Vilchez arrest is een vervolg op het Zambrano arrest. Het Zambrano arrest komt uit 2011. Het arrest is van toepassing op de situatie waarin een kind met de...

Lees meer »

Hoe krijgt u een verblijfsvergunning als ondernemer?

Men weet vaak niet dat men als ondernemer een verblijfsvergunning in Nederland kan krijgen. De Nederlandse overheid wil graag enthousiaste en innovatieve ondernemers naar Nederland halen.  Als de Nederlandse overheid van oordeel is dat een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend door uw onderneming,...

Lees meer »

Meer columns

Uw rechten als werknemer

Uw rechten als werknemer

Veel werknemers weten niet van hun rechten. Welke rechten heeft u als werknemer? Minimumloon Het huidige minimumloon bedraagt EUR 1.565,40 per maand. Op basis van de koers van vandaag komt dit bedrag grotendeels overeen met RMB 12.363. Dit bedrag ligt hoger dan het minimumloon in de omlig...

lees meer »
Verblijfsvergunning ingetrokken bij hoofdverblijf buiten Nederland

Verblijfsvergunning ingetrokken bij hoofdverblijf buiten Nederland

De houder van een Nederlandse verblijfsvergunning dient zijn hoofdverblijf te hebben in Nederland. Dit volgt uit de Vreemdelingenwet.  Op basis van artikel 18 en 19 van de Vreemdelingenwet kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst uw verlengingsaanvraag afwijzen en de aan u verleende verblijfsvergunni...

lees meer »
Wat kan een verhuurder ondernemen tegen een uitspraak van de Huurcommissie?

Wat kan een verhuurder ondernemen tegen een uitspraak van de Huurcommissie?

In ons artikel van afgelopen november hebben wij de nieuwe huurwet besproken, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. In dit artikel zullen we een aspect van deze nieuwe huurwet onder de loep nemen. Onder de oude huurwet moesten huurders die het niet eens waren met de huurprijs van hun woning, binnen ze...

lees meer »
Twee nieuwe manieren om een werkvergunning te krijgen in Nederland

Twee nieuwe manieren om een werkvergunning te krijgen in Nederland

Wanneer mensen als arbeidsmigrant naar Nederland komen, wordt vaak gedacht aan arbeid in loondienst, arbeid als zelfstandige of werken als kennismigrant. Echter bestaan er nog twee manieren om als arbeidsmigrant naar Nederland te komen, waar veel mensen nog niet bekend mee zijn, namelijk op basis van overplaa...

lees meer »
Migratiemogelijkheden voor EU langdurige ingezetene

Migratiemogelijkheden voor EU langdurige ingezetene

Als u van een ander EU land een permanente verblijfsvergunning heeft gekregen, dan is het voor u mogelijk om naar Nederland te komen om te wonen en te werken. Hieronder zal uitgelegd worden hoe dit kan. EU permanente verblijfstatus Om naar Nederland te komen, is het van belang dat u een p...

lees meer »
Pagina 1 van 2112345...1020...Laatste »