dutch versionchinese version

Columns

Het Europese Hof van Justitie EU: bij de aanvraag voor een zelfstandige verblijfsvergunning van de partner is geen inburgering vereist!

Volgens de Nederlandse Vreemdelingenwet kan de partner, die vijf jaar een verblijfsvergunning bij de andere partner heeft gehad, een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen. Een van de voorwaarden voor deze zelfstandige verblijfsvergunning is dat de partner zijn inburgeringsexamen heeft behaald. Wellicht zal...

Lees meer »

UWV-advies onzorgvuldig. Salaris kennismigrant toch marktconform?

Een structurele doorbraak. Zo beoordelen wij een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag in een lang lopende zaak van Arend van Rosmalen. Na jarenlang procederen heeft de rechtbank onze cliënten, een Nederlandse textielhandelaar en haar beoogde Pakistaanse inkoper, eindelijk in het gelijk gesteld. De aanv...

Lees meer »

Dikke boete voor een Chinese verhuurder

Onlangs hebben diverse Chinese verhuurders veel problemen ondervonden bij het verhuren van hun woning. Veel mensen zijn van plan om te investeren in de Nederlandse huizenmarkt. Als u van mening bent dat u volledige zeggenschap heeft over uw eigen woning, dan is deze veronderstelling onjuist. Chinese verhuurde...

Lees meer »

IND houdt strenger toezicht op erkend referenten

Sinds september 2016 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: de IND) veel erkende bedrijven gecontroleerd. In sommige gevallen heeft de IND zelfs de status van erkend referentschap ingetrokken. In onze eerdere berichtgeving hebben wij uitgebreid het zogeheten ‘kraanvogel’ pilotproject besproken. ...

Lees meer »

Meer columns

Migratiemogelijkheden voor kinderen tussen 18 en 25

Migratiemogelijkheden voor kinderen tussen 18 en 25

Op basis van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) heeft een ieder recht op gezinsleven. Maar de verdragsluitende staten mogen dit recht beperken dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is. Op grond va...

lees meer »
De aangescherpte vereisten van de Nederlandse nationaliteitenwet

De aangescherpte vereisten van de Nederlandse nationaliteitenwet

In het nieuwe regeerakkoord van 2017-2021 is afgesproken dat een aantal vereisten die volgen uit de Rijkswet op het Nederlanderschap aangescherpt moeten worden. Zo is onder andere bepaald dat de rehabilitatietermijn bij naturalisatieverzoeken wordt opgerekt van vier jaar naar vijf jaar. Hierdoor kan het Neder...

lees meer »
Onduidelijke en dubbelzinnige contractsbepaling: Hoe leest u dat?

Onduidelijke en dubbelzinnige contractsbepaling: Hoe leest u dat?

In de praktijk gebeurt het weleens dat een contractbepaling onduidelijk of dubbelzinnig is. Hoe kan deze bepaling worden uitgelegd? Hoe kijkt de Nederlandse rechter ernaar?  In 1981 heeft de Hoge Raad het Haviltex arrest gewezen. Het arrest gaat om het volgende. In begin 1976 heeft de onderneming Erme...

lees meer »
Het Khachab arrest: Is uw inkomen voldoende?

Het Khachab arrest: Is uw inkomen voldoende?

In april 2016 heeft het Europees Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen over het middelenvereiste bij gezinshereniging (hierna te noemen: het Khachab arrest). Zoals u waarschijnlijk weet, als u uw partner naar Nederland wilt halen of als u in aanmerking wilt komen voor een verblijfsvergunning langduri...

lees meer »
Terugbetaling van het schoolgeld na vroegtijdige uitschrijving

Terugbetaling van het schoolgeld na vroegtijdige uitschrijving

De Nederlandse Hoge Raad heeft eind oktober j.l. een definitieve uitspraak gedaan in een geschil tussen een student, in casu onder het pseudoniem Xiao en de particuliere hogeschool TIO. In deze zaak stond de vraag centraal of het tussentijds afbreken van de studie ertoe leidt dat de student alsnog het gehe...

lees meer »
Pagina 1 van 2112345...1020...Laatste »