dutch versionchinese version

Columns

Oud-Chinees kan moeilijk afstand doen van zijn Nederlandse nationaliteit

“Denk je dat je Nederlander wordt?” Deze vraag krijgt Xiaobian elk jaar weer van zijn Chinese vrienden en familie. Uiteraard is het een goede beslissing om het Nederlanderschap te aanvaarden en vloeien daaruit veel positieve gevolgen voort, maar het heeft ook haar negatieve kant. Enkele maanden geleden heeft ...

Lees meer »

Hoe kunnen ouders naar Nederland emigreren?

Het eerbiedigen van ouders is een traditionele deugd in de Chinese natie. Veel ouders in de westerse wereld kiezen ervoor om te verhuizen naar een verpleeghuis als ze te oud zijn om nog zelfstandig te kunnen wonen. In de Chinese cultuur is het daarentegen gebruikelijk dat de kinderen graag hun ouders en groot...

Lees meer »

Heb ik recht op gezinshereniging, zonder te slagen voor het basisexamen inburgering in het buitenland?

Veel mensen in Nederland zijn op de hoogte van de verschillende type verblijfsvergunningen en dat elke type verblijfsvergunning haar eigen voorwaarden kent. Ook de verblijfsvergunning voor gezinshereniging kent haar voorwaarden (noot: relaties die door de Nederlandse wet worden erkend, omvat huwelijkspartners...

Lees meer »

Rechter oordeelt: Chinese kok heeft geen verblijfsgat

De Nederlandse Vreemdelingenwet is duidelijk over wanneer de ingangsdatum is van een aanvraag tot het verlengen van de verblijfsvergunning. Dat is wanneer de persoon heeft aangetoond aan alle voorwaarden te hebben voldaan. Dit is tevens vaste jurisprudentie van de hoogste Nederlandse bestuursrechter. Bij (ver...

Lees meer »

Meer columns

Het Europese Hof van Justitie EU: bij de aanvraag voor een zelfstandige verblijfsvergunning van de partner is geen inburgering vereist!

Het Europese Hof van Justitie EU: bij de aanvraag voor een zelfstandige verblijfsvergunning van de partner is geen inburgering vereist!

Volgens de Nederlandse Vreemdelingenwet kan de partner, die vijf jaar een verblijfsvergunning bij de andere partner heeft gehad, een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen. Een van de voorwaarden voor deze zelfstandige verblijfsvergunning is dat de partner zijn inburgeringsexamen heeft behaald. Wellicht zal...

lees meer »
UWV-advies onzorgvuldig. Salaris kennismigrant toch marktconform?

UWV-advies onzorgvuldig. Salaris kennismigrant toch marktconform?

Een structurele doorbraak. Zo beoordelen wij een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag in een lang lopende zaak van Arend van Rosmalen. Na jarenlang procederen heeft de rechtbank onze cliënten, een Nederlandse textielhandelaar en haar beoogde Pakistaanse inkoper, eindelijk in het gelijk gesteld. De aanv...

lees meer »
Dikke boete voor een Chinese verhuurder

Dikke boete voor een Chinese verhuurder

Onlangs hebben diverse Chinese verhuurders veel problemen ondervonden bij het verhuren van hun woning. Veel mensen zijn van plan om te investeren in de Nederlandse huizenmarkt. Als u van mening bent dat u volledige zeggenschap heeft over uw eigen woning, dan is deze veronderstelling onjuist. Chinese verhuurde...

lees meer »
IND houdt strenger toezicht op erkend referenten

IND houdt strenger toezicht op erkend referenten

Sinds september 2016 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: de IND) veel erkende bedrijven gecontroleerd. In sommige gevallen heeft de IND zelfs de status van erkend referentschap ingetrokken. In onze eerdere berichtgeving hebben wij uitgebreid het zogeheten ‘kraanvogel’ pilotproject besproken. ...

lees meer »
Migratiemogelijkheden voor kinderen tussen 18 en 25

Migratiemogelijkheden voor kinderen tussen 18 en 25

Op basis van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) heeft een ieder recht op gezinsleven. Maar de verdragsluitende staten mogen dit recht beperken dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is. Op grond va...

lees meer »
Pagina 1 van 2112345...1020...Laatste »