dutch versionchinese version

contact

Gepubliceerd op November 20, 2012 door: Asian News

Disclaimer & Copyright

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op desbetreffende website www.asiannews.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik Asian News website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Asian News zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Asian News garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Asian News wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Asian News links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Asian News aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is niet door Asian News nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie
Asian News behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asian News. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

De informatie die op deze site te vinden is, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen er fouten in de informatie zitten. Mocht u een fout constateren, dan verzoeken we u dit direct aan ons te melden. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Asian News kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten/onvolkomenheden in de door haar verstrekte informatie.

Wijzigingen
Asian News behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 

print
comments powered by Disqus

Gerelateerde berichten

Contact

  Tel  : +31(0) 10 413 4590   Tel  : +31(0) 10 413 4590

Lees meer »

Over Asian News

  Asian News is opgericht in 199  Asian News is opgericht in 199

Lees meer »