dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op July 4, 2016 door: Asian News

Deze zomer samen met uw familie doorbrengen?

Binnenkort begint de vakantieperiode. U heeft waarschijnlijk al vakantieplannen gemaakt. Wilt u misschien uw familie- en gezinsleden uitnodigen om naar Nederland te komen? Of bent u van plan om naar China te reizen? In deze editie geven wij u enkele praktische aandachtspunten.

Zomervakantie in Nederland
Chinese staatsburgers hebben een geldig Schengenvisum nodig alvorens zij naar Nederland mogen komen. Om een Schengenvisum te verkrijgen dienen zij aan te tonen dat zij aan de bepaalde eisen voldoen.

Eén van deze eisen is dat de aanvrager over voldoende middelen van bestaan beschikt. Voor Nederland geldt een bedrag van ten minste € 34 per persoon per dag. Het bedrag van € 34 is exclusief de eventuele kosten voor een vliegreis naar een plaats buiten Nederland waar de toegang van de vreemdeling is gewaarborgd. Bijvoorbeeld, als uw beide ouders van plan zijn om 30 dagen in Nederland door te brengen, dienen zij te bewijzen dat zij ten minste € 2.040 (plus de kosten voor een vliegticket naar China) moeten hebben.

Een andere eis is dat er geen sprake mag zijn van vestigingsgevaar. Anders gezegd moeten uw familieleden bereid zijn om na hun korte vakantie in Nederland terug te gaan naar hun gewone woonplaats. Bij beoordeling van de vraag of tijdige terugkeer voldoende gewaarborgd kan worden geacht, houdt de Nederlandse overheid rekening met alle relevante factoren, in hun onderlinge verband bezien. Die factoren kunnen zowel zien op een economische als op een sociale gebondenheid met het land van herkomst. Dit neemt niet weg dat tussen de economische – en sociale binding een zodanige samenhang bestaat dat, naar gelang de economische binding sterker wordt geacht, aan de mate van sociale binding minder gewicht kan worden toegekend.

In de praktijk kunnen uw familieleden verschillende documenten overleggen, waaruit blijken dat zij een sterke gebondenheid hebben met China. Men kan bijvoorbeeld denken aan: bestaande arbeidsverhouding, salarissen, pensioen en eigendom in China. Voorts moeten uw familieleden aantonen dat zij over toereikende en geldige medische reisverzekering beschikken. Er zijn veel Chinese en Nederlandse verzekeringsmaatschappijen die deze medische reisverzekering aanbieden.

Reizen naar het buitenland
Bent u van plan om tijdens de zomervakantie naar China te reizen? Voordat u uw ticket boekt, checkt u of uw verblijfsvergunning is verlopen of binnenkort verloopt. Als uw verblijfsvergunning binnenkort verloopt, dient u eerst uw huidige verblijfsvergunning te verlengen. Lukt het niet om de nieuwe verblijfspas te verkrijgen vóór uw geplande vertrek? Geen nood. U kunt een terugkeervisum aanvragen zodat u ook zonder verblijfspas terug kunt reizen naar Nederland. Het terugkeervisum kost €143.

Als uw eerdere aanvraag is afgewezen en als u tijdig bezwaar of beroep heeft ingesteld, dan kunt u alleen een terugkeervisum aanvragen als er sprake is van een dringende reden. De IND verstaat onder dwingende en dringende familieomstandigheden in ieder geval het volgende: ernstige ziekte van een nabije bloedverwant; het bijwonen van een huwelijk van een nabije bloedverwant etc.

Meer informatie?
Hebt u vragen over het Schengenvisum of het terugkeervisum of ondervindt u problemen bij het doen van een aanvraag? U kunt Mynta Law B.V. bereiken via info@mynta.nl of op telefoonnummer +31 (0)70 – 205 11 60.

 

 

print
comments powered by Disqus