dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op November 3, 2017 door: Asian News

Wat zijn de voordelen van de Europese Blauwe Kaart?

Nederland kent inmiddels drie typen verblijfsvergunningen voor werknemers met een hooggekwalificeerde baan. De bekendste is de verblijfsvergunning voor kennismigranten. Sinds een jaar wordt ook veel gebruik gemaakt van de verblijfsvergunning voor Intra-Corporate Transferees. De derde verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers is de Europese Blauwe Kaart. In dit artikel zet immigratiejurist Arend van Rosmalen van Mynta Law onder elkaar wat de voordelen zijn van deze verblijfsvergunning.

Kennismigrantenregeling: op papier eenvoudig, maar in de praktijk onvoorspelbaar
De toelatingsregeling voor kennismigranten lijkt zeer eenvoudig, maar in de praktijk blijkt deze regeling niet zo betrouwbaar als je op het eerste gezicht mag verwachten. Dit zijn de belangrijkste toelatingsvoorwaarden voor kennismigranten:

  1. De werkgever moet als referent erkend zijn door de IND.
  2. De werknemer moet een salaris verdienen dat tenminste gelijk is aan een jaarlijks vastgesteld minimum. Dit verschilt voor werknemers jonger dan 30 en werknemers van 30 jaar of ouder, en de drempel ligt aanzienlijk lager voor afgestudeerden.
  3. Het aan de werknemer geboden salaris moet “marktconform” zijn; dit wil zeggen dat het salaris niet kunstmatig hoog wordt vastgesteld.

Met name grotere en bekende ondernemingen kunnen zeer eenvoudig gebruik maken van de kennismigrantenregeling. Kleinere, onbekendere en jonge bedrijven lopen veelal tegen twee obstakels aan. Allereerst kan het zijn dat het bedrijf nog niet door de IND is erkend. De erkenningsprocedure is soms heel eenvoudig, maar in het kader hiervan kan de IND onaangekondigd vragen naar zeer gedetailleerde bedrijfsinformatie. Als dat gebeurt, dan is maar de vraag of een bedrijf voor erkenning in aanmerking komt. Ook als de eerder verleende erkenning van een bedrijf is ingetrokken, zal het bedrijf niet zomaar opnieuw erkend kunnen worden.

Een tweede obstakel is de voorwaarde dat een salaris “marktconform” moet zijn. De voorwaarde van een “marktconform” salaris is zó vaag, dat zich bij de IND een praktijk heeft ontwikkeld waarin niet alleen aanvragen die duidelijk berusten op misbruik worden afgewezen. Ook salarissen van managers, eindverantwoordelijken, vertegenwoordigers, en dergelijke, worden met enige regelmaat als “niet marktconform” beoordeeld. Hoewel een aanzienlijk deel van dit soort afwijzingen in bezwaar of beroep wordt herzien, zorgt vooral de onvoorspelbaarheid voor een groot praktisch bezwaar.

Voordelen van de Europese Blauwe Kaart
Bedrijven die tegen de hierboven genoemde belemmeringen aanlopen, kunnen overwegen voor hun werknemers een Europese Blauwe Kaart aan te vragen. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn hier net even anders:

  1. De werkgever hoeft allereerst niet als referent te zijn erkend. Zelfs als een eerdere erkenning als referent is ingetrokken (bijvoorbeeld omdat de solvabiliteit als onvoldoende wordt beoordeeld), kan voor zittende en nieuwe werknemers een Europese Blauwe Kaart worden aangevraagd.
  2. De werknemer moet een salaris verdienen van tenminste € 5.066,- bruto per maand. Vermeld is het drempelsalaris van 2017; dit wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze salarisdrempel, die aanzienlijk hoger is dan de drempel voor kennismigranten, geldt voor iedereen, dus ongeacht leeftijd of afstuderen.
  3. De werknemer moet daarnaast een diploma van hoger onderwijs bezitten. Een buitenlands diploma moet worden voorzien van een Nederlandse diplomawaardering.
  4. Naast de bovenstaande voorwaarden geldt géén aanvullend vereiste van een marktconform salaris.

De Europese Blauwe Kaart is net zo lang geldig als de arbeidsovereenkomst, en ten hoogste voor vier jaar. Deze vergunning kan wel worden verlengd. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst tussentijds opzegt, dan krijgt de werknemer – net als binnen de kennismigrantenregeling – een zoekperiode van drie maanden. Ook biedt de Europese Blauwe Kaart uitzicht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Hoewel de toelatingsvoorwaarden van de Europese Blauwe Kaart er dus duidelijk strikter uitzien dan die van de kennismigrantenregeling, zijn ze daarentegen wel duidelijker en voorspelbaarder. Er kan immers geen onduidelijkheid zijn over het al dan niet toekennen van een erkenning, en ook de vermoeiende discussie over marktconformiteit van kennismigrantensalarissen vormt geen onderdeel van de aanvraagprocedure voor een Europese Blauwe Kaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mynta Law op telefoonnummer +31 (0)70 – 205 11 60.

 

 

 

print
comments powered by Disqus