dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op September 15, 2017 door: Asian News

Hoe krijgt u een verblijfsvergunning als ondernemer?

Men weet vaak niet dat men als ondernemer een verblijfsvergunning in Nederland kan krijgen. De Nederlandse overheid wil graag enthousiaste en innovatieve ondernemers naar Nederland halen. 

Als de Nederlandse overheid van oordeel is dat een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend door uw onderneming, kunt u als ondernemer in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Deze vergunning is in de eerste plaats geldig voor twee jaar. Vervolgens kan de vergunning met vijf jaar worden verlengd.

Bij beantwoording van de vraag of een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend, hanteert de Nederlandse overheid een puntenstelsel. Iets vergelijkbaars met de systemen in Australië en Canada. De belangrijkste toetsingscriteria zijn o.a. vooropleiding, werkervaring, ondernemerschapservaring, inkomen over de laatste twaalf maanden, band met Nederland (bijv. Heeft u eerder in Nederland gestudeerd en/of gewerkt?), marktpotentie van uw producten/diensten, de organisatie van uw onderneming, omzetprognose, innovatie, arbeidscreatie enz. Vanwege de complexiteit zendt de IND de aanvraag door aan het Ministerie van Economische Zaken. Het Ministerie van Economische Zaken bestudeert het ondernemingsplan en adviseert daarover. Aan de hand van het advies van het Ministerie van Economische Zaken zal de IND de aanvraag inwilligen of afwijzen. Als de IND van mening is dat uw aanvraag duidelijk onvoldoende is, kan de IND de aanvraag afwijzen zonder advies van het Ministerie van Economische Zaken.

De aanvraag ‘zelfstandige’ is ingewikkelder dan andere soorten aanvragen. De behandeling vergt meer tijd en aandacht. De leges zijn ook veel hoger (ad. 1319 EUR). In principe heeft u tijdens uw aanvraag rechtmatig verblijf in Nederland.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Mynta Law te Den Haag, +31 (0) 70 205 1160 of +31 (0) 70 205 1162. U kunt ons ook toevoegen op WeChat: NL0702051162.

 

 

print
comments powered by Disqus