dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op August 31, 2016 door: Asian News

Hoe leest u uw verblijfsdocument: een praktische handleiding

Veel mensen hebben vragen over de gegevens van de verblijfspas. Wat staat op mijn verblijfspas? Wat betekent het Romeinse alfabet I? Op de achterkant van de pas ziet u regelmatig “Een beroep op algemene middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht”. Wat betekent deze zin precies? In deze editie van Asian News zal Mynta Law u begeleiden bij het leren lezen van uw verblijfspas.

De Nederlandse verblijfspassen zijn verdeeld in zeven categorieën:

  • Regulier bepaalde tijd (met vermelding van de Romeinse aanduiding I )
  • Regulier onbepaalde tijd (met vermelding van de Romeinse aanduiding II)
  • Asiel bepaalde tijd (met vermelding van de Romeinse aanduiding III)
  • Asiel onbepaalde tijd (met vermelding van de Romeinse aanduiding IV)
  • EU langdurig ingezetene (met vermelding van de Romeinse aanduiding V)
  • Burgers van de Unie (met de aanduiding EU/EER en EU/EER onderaan)
  • Familieleden van de Unieburger (met aanduiding Familielid EU/EER)

Aangezien een grote meerderheid van de nieuwkomers over een verblijfsvergunning Type I beschikt, zullen wij ons hierin verdiepen.

Op grond van artikel 14 lid 3 van de Vreemdelingenwet wordt een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd verleend onder een specifieke beperking of verblijfsdoel. Bij het aanvragen van een verblijfsvergunning dient de aanvrager aan te tonen dat hij/zij aan alle voorwaarden voldoet. Na het verkrijgen van de desbetreffende verblijfsvergunning moet hij/zij blijven voldoen aan dezelfde voorwaarden. Men kan bijvoorbeeld denken aan de volgende situatie: U wilt uw echtgeno(o)t(e) naar Nederland laten komen. U dient te bewijzen dat u zelfstandig en duurzaam over voldoende middelen van bestaan beschikt. Na aankomst van uw echtgeno(o)te in Nederland dient u, al dan niet gezamenlijk met uw echtgeno(o)t(e), zelfstandig en duurzaam te blijven beschikken over voldoende middelen van bestaan. Als u niet langer over voldoende middelen van bestaan beschikt, kan de IND de verblijfsvergunning van uw echtgeno(o)t(e) intrekken. Op de achterkant van uw verblijfspas staat bovenaan het verblijfsdoel. Het woord “studie” betekent dat u een opleiding in Nederland volgt. “Arbeid in loondienst” geeft aan dat u als werknemer in Nederland werkt.

Daarna volgt de arbeidsmarktaantekening. Verschillende verblijfsdoelen hebben verschillende arbeidsmarktaantekening. Arbeidsmarktaantekening geeft duidelijk aan of u (volledig) toegelaten bent tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Als u student bent, dan vermeldt uw verblijfspas “TWV vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid niet toegestaan”. Als u echtgeno(o)t(e) van een Nederlander bent, dan vermeldt uw verblijfspas “Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist.”

Een grote meerderheid van de zogeheten Type I vergunningen vermeldt tevens “Een beroep op algemene middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.” Dit houdt in dat u geen bijstandsuitkering mag aanvragen. Als u dat doet, kan dit gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. Dit betekent dat de IND uw verblijfsvergunning kan intrekken. Omdat zorgtoeslag niet als algemene middelen wordt aangemerkt, kunt u gerust zorgtoeslag aanvragen.

Op de achterkant van de verblijfspas staat links onderaan “ingangsdatum.” Dit is de eerste dag waarop u uw huidige verblijfsrecht heeft gekregen.

Mocht u nog meer vragen hebben over uw verblijfsrecht in Nederland, kunt u contact opnemen met Mynta Law (telefoon: 070 205 1162).

 

 

print
comments powered by Disqus