dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op July 20, 2016 door: Asian News

Studentenvergunning toch niet ingetrokken?

Het kan zomaar gebeuren: omdat je tijdens je studie onvoldoende studiepunten behaalt, dreigt je verblijfsvergunning te worden ingetrokken. De brief van de IND geeft je een duizelig gevoel. Moet je echt je koffers pakken en zijn je kansen in Nederland echt helemaal verkeken? Deze zomer ben je misschien nog hard aan het blokken om de nodige punten te halen. Maar wat als dat niet lukt? Mynta Law zet de juridische mogelijkheden onder elkaar.

Is het intrekken van studievergunningen bij onvoldoende studievoortgang wel houdbaar?

Op 1 juni 2013 trad een belangrijke vernieuwing in het immigratierecht in werking. Universiteiten moeten sindsdien de studievoortgang van bij hen ingeschreven studenten van buiten de EU bijhouden. De universiteiten zijn wettelijk verplicht om hun niet-EU-studenten bij de IND af te melden als de student in een studiejaar minder dan de helft van de nominale studiepunten haalt. Is deze praktijk juridisch houdbaar?

Het verblijfsrecht van buitenlandse studenten wordt beschermd door EU-wetgeving. Volgens de Europese Studentenrichtlijn mag Nederland een studievergunning intrekken of weigeren deze te verlengen als een student “onvoldoende voortgang boekt bij zijn studie”. Het is aan Nederland zelf om te bepalen hoeveel studiepunten er minimaal noodzakelijk zijn.

In de Nederlandse vreemdelingenwetgeving is deze bepaling gedeeltelijk overgenomen. De Nederlandse vreemdelingenwetgeving schrijft een minimale studievoortgang van 30 ECTS per volledig studiejaar voor, anders kan een studentenvergunning niet worden verlengd. Deze zelfde eis ziet echter niet automatisch op besluiten om al afgegeven verblijfsvergunningen in te trekken. De IND ontvangt toch regelmatig afmeldingen van universiteiten die ervan zijn uitgegaan dat zij de studievoortgang van studenten ook tussentijds aan de IND moeten melden.

Eenmalige studievertraging door persoonlijke omstandigheden

Wordt studievertraging veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden? Dan kan dat voor universiteiten een reden zijn om de vertraging niet door te geven aan de IND en de student niet af te melden. Dit geldt ook indien de studievertraging ontstaat door een bestuursjaar. Het is belangrijk een beroep op bijzondere omstandigheden goed te onderbouwen.

Mynta Law bemiddelt met enige regelmaat tussen studenten, universiteiten en de IND. Waar nodig voeren wij bezwaarprocedures namens internationale studenten. Inzet daarbij is het behoud van ten onrechte ingetrokken verblijfsvergunningen. Als u vragen hebt over studentenverblijfsvergunningen of meer informatie wilt, neem dan contact op met Mynta Law. Wij zijn te bereiken op: (070) 2051160 E-mail: info@mynta.nl

 

 

print
comments powered by Disqus