dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op August 25, 2017 door: Asian News

Uw rechten als werknemer

Veel werknemers weten niet van hun rechten. Welke rechten heeft u als werknemer?

Minimumloon
Het huidige minimumloon bedraagt EUR 1.565,40 per maand. Op basis van de koers van vandaag komt dit bedrag grotendeels overeen met RMB 12.363. Dit bedrag ligt hoger dan het minimumloon in de omliggende landen (zoals, Duitsland, Frankrijk of Engeland). Het werkelijk loon ligt regelmatig hoger dan het minimumloon. Uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde gegevens blijkt dat het modaal inkomen EUR 2.855,- per maand bedraagt (circa RMB 22.554,-)

Het vakantiegeld
Iedereen heeft recht op vakantiegeld: 8% van het salaris; Eenmaal per jaar wordt het vakantiegeld apart uitbetaald. Mevrouw Zhang verdient bijvoorbeeld EUR 3.000,- per maand. De wet bepaalt dat mevrouw Zhang tenminste 8% van haar loon aan vakantiebijslag opbouwt. EUR 3000 X 0,08 = EUR 240,- per maand. Het vakantiegeld wordt doorgaans in de maand mei/juni uitbetaald. Als mevrouw Zhang ontslag neemt, dient het vakantiegeld alsnog te worden uitbetaald aan mevrouw Zhang.

Vakantiedagen
Naast het vakantiegeld verwerft de werknemer aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsuren per week. Dit betekent minimaal 20 werkdagen per jaar. Veel CAO’s kennen als standaard 24 of 25 vakantiedagen per jaar. Daarnaast heeft de wetgever een vervaltermijn bedacht om werknemers te stimuleren vakantie op te nemen. De aanspraak op vakantie vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven. Als een werknemer ontslag neemt, dient de werkgever de resterende vakantiedagen uit te betalen aan de vertrekkende werknemer.

Loonaanspraak bij ziekte
De eerste 2 jaar van uw ziekte, is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. De werkgever moet per jaar minstens 70% van uw loon betalen. In de meeste cao’s staat dat een zieke werknemer gedurende de eerste 52 weken recht heeft op 100% van zijn loon. De tweede 52 weken 70% van het loon. Wat loonaanspraak bij ziekte betreft is Nederland het beste land ter wereld. Duitsland staat op de tweede plaats met 78 weken. Noorwegen, Zweden en Denemarken staan gezamenlijk op de derde plaats met 52 weken. In Engeland krijgt men slechts gedurende 28 weken doorbetaling van loon. De werkgever mag niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ziek is.

Pensioen
Er zijn meer dan 50 sectoren met verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Men kan bijvoorbeeld denken aan de reisbranche, horeca & catering en groothandel in levensmiddelen. De werkgevers van deze sectoren zijn verplicht om hun werknemers aan te sluiten bij de sector specifieke bedrijfstakpensioenfonds. Ook als de werkgever willens en wetens de premie niet betaalt, kan de werknemer aanspraak blijven maken op pensioen.

Reiskostenvergoeding
Veel werkgevers vergoeden de reiskosten van de werknemer. De hoogte van vergoeding is gerelateerd aan de reisafstand. Zolang de vergoeding niet hoger bedraagt dan EUR 0,19 per kilometer, hoeft de werknemer geen inkomstenbelasting te betalen over de reisvergoeding. Krijgt u weinig of geen vergoeding van uw werkgever? En reist u met het openbaar vervoer tussen uw woning en uw werk? Dan mag u wellicht voor de reiskosten een bedrag aftrekken van uw inkomen. Het maximale bedrag is EUR 2.073,- per jaar.

Transitievergoeding
De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd.

Naast de vorengenoemde vergoedingen/compensaties krijgt werknemer soms alsnog bonus, bedrijfsauto, 13e maand, overwerkvergoeding, vergoeding voor kleding (representatiekosten), cursussen en opleidingen, collectieve ziektekostenverzekering en fietsvergoeding enz.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Mynta Law te Den Haag, +31 (0) 70 205 1160 of +31 (0) 70 205 1162. U kunt ons ook toevoegen op WeChat: NL0702051162.

 

 

 

print
comments powered by Disqus