dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op October 12, 2016 door: Asian News

Dit gaat er veranderen bij de nieuwe Regeling Aziatische Horeca

Op 1 oktober 2016 is het Convenant Aziatische Horeca geëindigd. Ter vervanging van het Convenant treedt de Regeling Aziatische Horeca vanaf 1 oktober 2016 in werking. Deze is geldig tot 1 oktober 2019. De nieuwe regeling is op 23 september gepubliceerd in de Staatscourant. Wat er precies gaat veranderen en waar u op moet letten bij uw aanvraag kunt u hieronder lezen.

Op grond van de Regeling Aziatische Horeca kunnen gekwalificeerde Aziatische koks een tijdelijke werkvergunning verkrijgen (een GVVA en TWV), zonder dat Nederlandse of Europese werkzoekende voorrang hebben. De vergunning wordt verleend voor een periode van twee jaar.

De volgende Aziatische koks die functies hebben op niveau 4 tot en met 6, komen in aanmerking voor een vergunning in Nederland: De specialiteitenkok, de sous-chef/allround kok en de chef-kok. Hier zijn wel een aantal voorwaarden en verplichtingen aan verbonden. Zo moet u een restaurant hebben in één van de volgende keukens:

 • Chinees
 • Japans
 • Thais
 • Indiaas
 • Koreaans
 • Tibetaans
 • Indonesisch
 • Maleisisch
 • Vietnamees

Voorwaarden

Daarnaast moet de werkgever gedurende de looptijd van de vergunning aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het afgesproken loon moet aan de buitenlandse kok betaald worden en aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden moet worden voldaan:
 1. In geval van een grote werkgever kan aan een kok uit Nederland of Europa een (opgeteld) dienstverband van 38 uur voor ten minste een jaar aangeboden worden, of in geval van een kleine werkgever een parttime dienstverband van ten minste 16 uur. De hoogte van de functie moet ten minste niveau 2 zijn.
 2. Aan een kok uit Nederland of Europa die al een dienst is, kan een nieuwe keukenfunctie worden aangeboden van ten minste één niveau hoger, voor de duur van ten minste één jaar;
 3. Of één van de volgende opleidingen kan aangeboden worden:
  • Stage- of leerarbeidsplaats voor een keukenfunctie in de Aziatische horeca.
  • Opleidingstraject in de vorm van “training on the job” voor een Nederlandse of Europese kok, om bijgeschoold te worden in de Aziatische keuken,
  • Of een opleiding tot leermeester/coach en een cursus Nederlandse taal aan de eigenaar of aan één van de Nederlandse of Europese koks die al in dienst is.

De indiening van de aanvraag voor de vergunning en de verlengingsaanvraag van de vergunning kan ingediend worden bij de IND. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de IND.

Voor de regeling is het onderscheid tussen een grote en kleine werkgever van belang. Een kleine werkgever heeft één of twee koks in dienst van niveau 4 of hoger. De kok voor wie de GVVA wordt aangevraagd telt hier niet bij mee.

Een grote werkgever heeft drie of meer koks in dienst van niveau 4 of hoger.

Veranderingen ten opzichte van het Convenant
Ten opzichte van het Convenant zijn er wat veranderingen aangebracht in de Regeling Aziatische Horeca. Ten eerste hoeft een aanvraag niet meer ingediend te worden bij AK-Voorportaal, dit kan nu bij de IND. Ten tweede is de vergunningsduur verhoogd van één jaar naar twee jaar. Ten derde moet het Nederlandse of Europese personeel waaraan een dienstverband wordt aangeboden ten minste werkzaam zijn op niveau 2, een functie in de bediening is dus niet meer voldoende. Ten vierde is het mogelijk voor een werkgever om, in plaats van een nieuw personeelslid aan te nemen of een opleidingsplaats te creëren, een Nederlandse of Europese kok een promotie te geven naar een functie van minstens één niveau hoger. Ten slotte is niet helemaal duidelijk of de in het verleden opgelegde boete nog als een weigeringsgrond voor de GVVA geldt. Dit moet nog blijken in de toekomst.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Mynta Law (telefoon: 070 205 1162).

 

 

print
comments powered by Disqus