dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op August 15, 2016 door: Asian News

Creëer financiële ruimte met crowdfunding

Ondernemen is kansen zien en kansen grijpen, en om voordeel te behalen op uw concurrenten moet u snel kunnen handelen. Het liefst beschikt u over eigen geld, maar als u hier niet over beschikt, hoe komt u dan aan het benodigde geld? Hieronder staan een aantal mogelijkheden beschreven.

De eerste mogelijkheid is om het geld (onderhands) te lenen van vermogende familieleden of vrienden. Die heeft niet iedereen en dan moeten zij ook wel willen meewerken. En… als het misgaat, kan dat uiteraard gevolgen hebben voor de relatie.

Een tweede mogelijkheid is aankloppen bij de bank, maar banken doen steeds moeilijker over financiering en stellen steeds strengere voorwaarden. Banken verstrekken in de regel geen risicodragend geld en dus zijn hun voorwaarden behoorlijk beperkend. Daarnaast moet u voor een bancaire lening meer dan voldoende dekking (zekerheden) hebben.

Een derde mogelijkheid is het aantrekken van risicokapitaal (eigen vermogen). Dan verkoopt u een deel van uw bedrijf. Dit kan aantrekkelijk zijn als de koper van de aandelen ook andere voordelen kan meebrengen, wat uw kans op succes vergroot. Het vinden van een dergelijke partner is moeilijk en kan bovendien veel tijd kosten. Ook heeft de nieuwe aandeelhouder daarna zeggenschap in uw bedrijf, wat niet iedere ondernemer prettig vindt.

Een nieuwe mogelijkheid is om uw financieringsaanvraag voor te leggen aan de ‘crowd’; een gemeenschap van mensen die bereid is om geld aan anderen uit te lenen.

Dit heet Crowdfunding: een moderne, flexibele financieringsvorm en absoluut booming in Nederland (en in andere landen) en dat is niet voor niets. De bedragen die hier in omgaan vermenigvuldigen zich ieder half jaar. Steeds meer ondernemers weten crowdfunding te vinden en met het stijgen van de populariteit, stijgen ook de financieringsbedragen. Ging het in het begin om slechts enkele tonnen, nu gaat het steeds vaker om miljoenen; in enkele gevallen zelfs boven de tien miljoen.

Investeringen die bancair niet financierbaar zijn door bijvoorbeeld een overschrijding van het maximale obligo, het risicodragend karakter, (ontbreken van een goede) trackrecord van de onderneming of het onvoldoende aanwezig zijn van zekerheden, kunnen in vele gevallen met Crowdfunding wel gefinancierd worden. Ook zijn de voorwaarden bij crowdfunding veel soepeler dan bij bankfinanciering en kan er tegen gunstigere voorwaarden vervroegd worden afgelost.

Uiteraard gelden hier ook voorwaarden met betrekking tot risico, maar er zit voldoende ruimte tussen hetgeen de bank bereid is te dragen en wat de crowd bereid is te dragen. Met name zijn het doel van de benodigde investering, de verwachte toekomstige cashflows en de andere gebruikelijke ratio’s belangrijk, maar waar het vooral om gaat is of u als aanvrager, indien u zelf de investeerder was, hier zelf uw geld aan zou durven uitlenen. Indien uw antwoord volmondig ‘Ja’ is, dan heeft het zeker zin om uw aanvraag bij het crowdfund platform (bedrijf) aan te bieden.

Crowdfunding kan zowel in de plaats komen van bankfinanciering, maar kan ook aanvullend zijn op een banklening; zogenaamde co-financiering, wat in een groot aantal gevallen ook gebeurt. Vaak zal een bank ook niet de gehele kredietbehoefte willen financieren.

Bij crowdfunding legt u als ondernemer uw financieringsvraag (investeringsbehoefte) voor aan de ‘crowd’ van investeerders, die vervolgens individueel beslissen of en voor hoeveel zij willen investeren in uw aanvraag; dit kan via verschillende internet crowdfund platforms al vanaf € 500,-.

Aan de andere kant zitten mensen in de ‘crowd’ die wel een hoger rendement op hun geld willen hebben dan op een spaarrekening, maar daarvoor in de plaats wel bereid zijn om wat risico te lopen.

Wanneer u spaargeld op de bank heeft staan krijgt u nu doorgaans minder dan 1% rente, wat historisch laag is. Meedoen aan crowdfunding levert aanzienlijk meer op, afhankelijk van het risico van de investering. De crowd kan uiteraard deels ook bestaan uit een ‘inner-crowd’ van stakeholders (vrienden, familieleden, medewerkers, klanten, leveranciers, etc. ), die op deze wijze uw onderneming willen ondersteunen en de benodigde investeringen mogelijk willen maken.

Bovendien wordt deze vorm van financieren vooraf zeer goed beoordeeld en transparant gemaakt (door het crowdfund platform) en hebben de investeerders een goed inzicht in de onderneming, de ondernemer, waar hij/zij  in investeert en hoe het tijdens de looptijd van de lening met het bedrijf (en de investering) gaat. Het crowdfund platform draagt verder zorg voor de gehele begeleiding van de financieringsaanvraag, de beoordeling van de aanvraag, de contracten, afhandeling van de betalingen, accountbeheer, etc.

In de praktijk is gebleken dat een financieringsaanvraag heel snel kan gaan. Soms is een aanvraag binnen enkele uren of dagen al volgeschreven. De laatste tijd zijn steeds meer lening aanvragen al binnen enkele minuten volgeschreven.

Een ander groot voordeel is dat de aanvrager op deze wijze met de ‘crowd’ ook een groot aantal ‘ambassadeurs’ erbij krijgt die uw bedrijf een warm hart toedragen en ook positieve PR zullen zijn voor uw bedrijf. Kort samengevat is crowdfunding een moderne, snelgroeiende, snelle en flexibel manier om aan (risicodragend) geld te komen en is het zeker de moeite waard om te overwegen als u investeringen wilt doen, werk- en groeikapitaal nodig heeft en slagvaardig wilt ondernemen.

“Het steeds rond kunnen krijgen van de financiën is cruciaal voor ondernemers. Met crowdfunding worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd om dit te bereiken. De opkomst van Crowdfunding vind ik daarom een geweldige ontwikkeling, waar ik deel van uit wil maken. Ik heb hiermee als adviseur, naast de gebruikelijke financieringsvormen, meer mogelijkheden om mijn klanten te helpen. Met crowdfunding investeren ondernemers en crowd samen en ontstaat er een ‘win-win’ situatie.”

Bing Lim MBA is bedrijfskundig- en financieel adviseur en tevens crowdfundcoach bij Collin Crowdfund.    M: 0642-388304

 

 

print
comments powered by Disqus