dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op April 11, 2016 door: Asian News

Chinese medicijnen ingenomen op Schiphol. Hoe nu verder?

Veel Chinese mensen in Nederland hebben er ervaring mee; de invoer van Chinese medicijnen naar Nederland is aan strenge regels gebonden. Bemerkt de Nederlandse douane dat niet aangegeven Chinese medische producten worden meegebracht, dan riskeert de vervoerder een zware boete, een taakstraf of zelfs een strafblad. Hoe om te gaan met dergelijke zaken? De heer mr. George Qiao van Mynta Law in Den Haag geeft een uitleg.

De douaneregels met betrekking tot invoer van medische producten zijn streng. In principe geldt dat dat de vervoerder zelf moet aangeven of hij generieke medicijnen, verdovende middelen of farmaceutische samenstellingen meevoert. Wordt het medicijn enkel meegevoerd voor persoonlijk gebruik, dan is een kleine hoeveelheid toegestaan onder voorbehoud dat dit middel geen beschermde dierlijke of plantaardige stoffen bevat. Grotere hoeveelheden worden in beslag genomen. De drager ervan kan dan worden beboet.

Veel Chinese medicijnen bevatten wel stoffen afkomstig van zeldzame dieren en planten. Denk aan pangolin, neushoorn, antilopen, hippocampus, tijgerbeen, muskus, berengal, Amerikaanse ginseng, dendrobium en cost, dit zijn door de Verenigde Naties als bedreigd aangemerkte soorten Door de vernietiging van de natuurlijke leefomgeving en overbevissing en andere oorzaken worden steeds meer planten- en dierensoorten opgenomen in het “Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten” (CITES). Nederland is één van de meer dan 160 landen die dit verdrag hebben geratificeerd. Er wordt in Nederland dus streng opgetreden indien op Schiphol meegedragen farmaceutische samenstellingen die zeldzame en bedreigde dieren en planten bevatten worden ontdekt. Er wordt in de regel strafrechtelijk opgetreden.

Strafbeschikking of dagvaarding
Hoe gaat het proces in de praktijk? Als medicijnen worden aangetroffen die verboden ingrediënten bevatten, dan wordt de vervoerder gevraagd een verklaring af te leggen tegenover de Douane. Na enkele weken tot maanden volgt dan een strafbeschikking. De drager wordt overtreding van artikel 13 van de Flora en Faunawet verweten. De boete bedraagt ten minste vijfhonderd euro. Vaak vermeldt de strafbeschikking dat de overtreding opzettelijk werd gepleegd. Volgens de Wet op de economische delicten levert het opzettelijk overtreden van artikel 13 van de Flora en faunawet een misdrijf op. Het aanvaarden van deze strafbeschikking leidt tot een strafblad.

Als er geen actie wordt ondernomen staat vervolgens vast dat men bewust een misdrijf pleegde. Men is niet verplicht de strafbeschikking te aanvaarden. Indien men het niet eens is met de beschikking, kan daartegen verzet worden ingediend. In dat geval ontvangt de partij die verzet aantekent een dagvaarding om op de rechtbank te verschijnen. De strafrechter zal zich dan over de zaak buigen en een oordeel geven. De officier van justitie kan de rechter vragen om strengere sancties op te leggen dan in de strafbeschikking werd vermeld. Afhankelijk van de specifieke situatie kan de officier van justitie ook een lagere straf of geen straf vorderen.

Als het Openbaar Ministerie geen bewijs kan leveren van het opzettelijk schenden van de Flora en faunawet, dan zal de verdachte worden vrijgesproken. Wel kan men in dat geval voor een niet-opzettelijke schending worden veroordeeld; de straf zal dan lager liggen. Ook is het niet-opzettelijk overtreden van de wetgeving niet aangemerkt als een misdrijf. Men loopt hierdoor dan dus geen strafblad op.

Als u nog vragen heeft in dit verband, neemt u dan gerust contact op met Mynta Law op telefoonnummer 070 – 205 11 62 of per e-mail op info@mynta.nl.

 

 

print
comments powered by Disqus