dutch versionchinese version

Columns

Onduidelijke en dubbelzinnige contractsbepaling: Hoe leest u dat?

In de praktijk gebeurt het weleens dat een contractbepaling onduidelijk of dubbelzinnig is. Hoe kan deze bepaling worden uitgelegd? Hoe kijkt de Nederlandse rechter ernaar?  In 1981 heeft de Hoge Raad het Haviltex arrest gewezen. Het arrest gaat om het volgende. In begin 1976 heeft de onderneming Erme...

Lees meer »

Het Khachab arrest: Is uw inkomen voldoende?

In april 2016 heeft het Europees Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen over het middelenvereiste bij gezinshereniging (hierna te noemen: het Khachab arrest). Zoals u waarschijnlijk weet, als u uw partner naar Nederland wilt halen of als u in aanmerking wilt komen voor een verblijfsvergunning langduri...

Lees meer »

Terugbetaling van het schoolgeld na vroegtijdige uitschrijving

De Nederlandse Hoge Raad heeft eind oktober j.l. een definitieve uitspraak gedaan in een geschil tussen een student, in casu onder het pseudoniem Xiao en de particuliere hogeschool TIO. In deze zaak stond de vraag centraal of het tussentijds afbreken van de studie ertoe leidt dat de student alsnog het gehe...

Lees meer »

Wat zijn de voordelen van de Europese Blauwe Kaart?

Nederland kent inmiddels drie typen verblijfsvergunningen voor werknemers met een hooggekwalificeerde baan. De bekendste is de verblijfsvergunning voor kennismigranten. Sinds een jaar wordt ook veel gebruik gemaakt van de verblijfsvergunning voor Intra-Corporate Transferees. De derde verblijfsvergunning voor ...

Lees meer »

Meer columns

Het arrest Chavez-Vilchez: verblijfsmogelijkheid voor niet-EU ouders

Het arrest Chavez-Vilchez: verblijfsmogelijkheid voor niet-EU ouders

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) een belangrijke uitspraak gedaan, ook wel bekend als het Chavez-Vilchez arrest. Het Chavez-Vilchez arrest is een vervolg op het Zambrano arrest. Het Zambrano arrest komt uit 2011. Het arrest is van toepassing op de situatie waarin een kind met de...

lees meer »
Hoe krijgt u een verblijfsvergunning als ondernemer?

Hoe krijgt u een verblijfsvergunning als ondernemer?

Men weet vaak niet dat men als ondernemer een verblijfsvergunning in Nederland kan krijgen. De Nederlandse overheid wil graag enthousiaste en innovatieve ondernemers naar Nederland halen.  Als de Nederlandse overheid van oordeel is dat een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend door uw onderneming,...

lees meer »
Uw rechten als werknemer

Uw rechten als werknemer

Veel werknemers weten niet van hun rechten. Welke rechten heeft u als werknemer? Minimumloon Het huidige minimumloon bedraagt EUR 1.565,40 per maand. Op basis van de koers van vandaag komt dit bedrag grotendeels overeen met RMB 12.363. Dit bedrag ligt hoger dan het minimumloon in de omlig...

lees meer »
Verblijfsvergunning ingetrokken bij hoofdverblijf buiten Nederland

Verblijfsvergunning ingetrokken bij hoofdverblijf buiten Nederland

De houder van een Nederlandse verblijfsvergunning dient zijn hoofdverblijf te hebben in Nederland. Dit volgt uit de Vreemdelingenwet.  Op basis van artikel 18 en 19 van de Vreemdelingenwet kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst uw verlengingsaanvraag afwijzen en de aan u verleende verblijfsvergunni...

lees meer »
Wat kan een verhuurder ondernemen tegen een uitspraak van de Huurcommissie?

Wat kan een verhuurder ondernemen tegen een uitspraak van de Huurcommissie?

In ons artikel van afgelopen november hebben wij de nieuwe huurwet besproken, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. In dit artikel zullen we een aspect van deze nieuwe huurwet onder de loep nemen. Onder de oude huurwet moesten huurders die het niet eens waren met de huurprijs van hun woning, binnen ze...

lees meer »
Pagina 1 van 1912345...10...Laatste »