dutch versionchinese version

Columns

Identiteitswijziging bij de gemeente

Wel mogelijk, maar met gevaar voor intrekking verblijfsvergunning In navolging op het geschreven artikel “Identiteitswijziging bij de gemeente; wel mogelijk, maar met strenge voorwaarden”, wil Mynta Law u informeren over de gevolgen van een identiteitswijziging bij een Ne...

Lees meer »

Nederlands Arbeidsrecht Q & A

Onder welke omstandigheden wordt een tijdelijk arbeidscontract automatisch een vast contract? Als een werknemer drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten heeft ondertekend bij dezelfde werkgever, dan wordt het vierde arbeidscontract automatisch als een vast contract aangemerkt. Daarnaast w...

Lees meer »

Economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetenen; eerste jaar in Nederland arbeid niet vrij toegestaan?

Recent heeft Mynta Law een ingewikkelde zaak onder zich gekregen. In deze zaak heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het voornemen om de verblijfsvergunning van mevrouw Xu (fictieve naam) in te trekken. Mevrouw Xu verblijft in Nederland als economisch niet actieve langdurig ingezetene. Zij heeft, ...

Lees meer »

Hong Kong en Nederland bieden jongeren een bijzondere mogelijkheid

Nederland is samen met Hong Kong een internationaal uitwisselingsprogramma gestart waarin Nederlandse en Hongkongse jongeren tussen de 18 en 30 jaar elkaars landen kunnen bezoeken en kennis kunnen maken met de samenleving en cultuur. Dit programma is gestart op 1 januari 2019 en duurt in totaal twee jaar. Per...

Lees meer »

Meer columns

Oud-Chinees kan moeilijk afstand doen van zijn Nederlandse nationaliteit

Oud-Chinees kan moeilijk afstand doen van zijn Nederlandse nationaliteit

“Denk je dat je Nederlander wordt?” Deze vraag krijgt Xiaobian elk jaar weer van zijn Chinese vrienden en familie. Uiteraard is het een goede beslissing om het Nederlanderschap te aanvaarden en vloeien daaruit veel positieve gevolgen voort, maar het heeft ook haar negatieve kant. Enkele maanden geleden heeft ...

lees meer »
Hoe kunnen ouders naar Nederland emigreren?

Hoe kunnen ouders naar Nederland emigreren?

Het eerbiedigen van ouders is een traditionele deugd in de Chinese natie. Veel ouders in de westerse wereld kiezen ervoor om te verhuizen naar een verpleeghuis als ze te oud zijn om nog zelfstandig te kunnen wonen. In de Chinese cultuur is het daarentegen gebruikelijk dat de kinderen graag hun ouders en groot...

lees meer »
Heb ik recht op gezinshereniging, zonder te slagen voor het basisexamen inburgering in het buitenland?

Heb ik recht op gezinshereniging, zonder te slagen voor het basisexamen inburgering in het buitenland?

Veel mensen in Nederland zijn op de hoogte van de verschillende type verblijfsvergunningen en dat elke type verblijfsvergunning haar eigen voorwaarden kent. Ook de verblijfsvergunning voor gezinshereniging kent haar voorwaarden (noot: relaties die door de Nederlandse wet worden erkend, omvat huwelijkspartners...

lees meer »
Rechter oordeelt: Chinese kok heeft geen verblijfsgat

Rechter oordeelt: Chinese kok heeft geen verblijfsgat

De Nederlandse Vreemdelingenwet is duidelijk over wanneer de ingangsdatum is van een aanvraag tot het verlengen van de verblijfsvergunning. Dat is wanneer de persoon heeft aangetoond aan alle voorwaarden te hebben voldaan. Dit is tevens vaste jurisprudentie van de hoogste Nederlandse bestuursrechter. Bij (ver...

lees meer »
Het Europese Hof van Justitie EU: bij de aanvraag voor een zelfstandige verblijfsvergunning van de partner is geen inburgering vereist!

Het Europese Hof van Justitie EU: bij de aanvraag voor een zelfstandige verblijfsvergunning van de partner is geen inburgering vereist!

Volgens de Nederlandse Vreemdelingenwet kan de partner, die vijf jaar een verblijfsvergunning bij de andere partner heeft gehad, een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen. Een van de voorwaarden voor deze zelfstandige verblijfsvergunning is dat de partner zijn inburgeringsexamen heeft behaald. Wellicht zal...

lees meer »