Ouderenzorg China-programma van start

Op woensdag 25 april werd in Den Haag een Nederlands publiek-private samenwerking (PPS) gestart op het gebied van ouderenzorg in China. Het doel van dit programma is om de Chinese markt toegankelijker te maken voor de Nederlandse ouderenzorg-branche.

Op de hoogste verdieping van het Center Court-gebouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) tekenden een groep van Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en RVO.nl een convenant in het kader van het programma Partners for International Business (PIB).

Het doel van deze PIB is om de algehele positie te verbeteren van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die zijn gespecialiseerd in de ouderenzorg in China (Beijing, Shanghai en Guangzhou).

PIB Eldery Care
Het PIB-programma wil kansen in China benutten door samen met de Nederlandse overheid zichtbaar te zijn. Dit gebeurt onder andere door beursdeelnames, seminars en bilaterale samenwerking. Het PIB-programma wil de volgende boodschap uitdragen: als thuis- en gemeenschapszorg geboden wordt door goed opgeleid zorgpersoneel en met innovatieve (zorg)oplossingen, dan zal dit leiden tot een hogere levenskwaliteit voor Chinese ouderen. Daarnaast leidt het tot lagere kosten voor het Chinese zorgsysteem.

De PIB Elderly Care China richt zich met name op:

Partners for International Business
Met Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven – eventueel aangevuld met kennisinstellingen – die samen een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie probeert de overheid handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.

RVO.nl voert het programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie kunt u hier vinden.

 

Bron: RVO.nl